ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

MOLDOVA EUROPEANĂ // Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco: „Aderarea la UE înseamnă, pentru sistemul de sănătate al R. Moldova, standarde înalte de calitate, eficiență și modernizare”

08:57 | 13.05.2024 Categorie: Interviuri, Comentarii, Evenimente

*Republica Moldova a depus, pe 3 martie 2022, cererea de aderare la Uniunea Europeană

*Republica Moldova a obținut, pe 23 iunie 2022, statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană

*Consiliul European a decis, pe 14 decembrie 2023, să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova

*Republica Moldova se află în plin proces de evaluare a gradului de conformitate a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, o primă etapă pentru aderarea statului nostru la UE

*Autoritățile își propun ca R. Moldova să adere la Uniunea Europeană până în anul 2030

Interviu acordat Agenției Informaționale de Stat MOLDPRES de către ministrul Sănătății, Ala Nemerenco.

MOLDPRES: Doamnă ministru a Sănătății, Ala Nemerenco, sistemul medical autohton se confruntă în prezent cu diferite provocări – de la lipsa personalului necesar, corupție și până la lipsa unor condiții decente pentru tratarea pacienților. Ce acțiuni întreprinde Ministerul Sănătății pentru „însănătoșirea” acestui domeniu?  

Ala Nemerenco: Ministerul Sănătății a întreprins în ultimii doi ani și jumătate eforturi semnificative pentru a moderniza și îmbunătăți sistemul de sănătate din țara noastră, astfel încât să fie mai eficient și mai aproape de necesitățile pacienților. În ciuda crizelor multiple și simultane cu care ne-am confruntat – criza pandemică, criza energetică, criza refugiaților, ne-a reușit să întreprindem pași siguri întru „transformarea”  sistemului.

Unul dintre domeniile prioritare este cel al resurselor umane din sistemul medical. Au fost și sunt realizate investiții pentru creșterea salariilor, atragerea personalului medical în zonele rurale prin acordarea indemnizațiilor, acoperirea mai multor cheltuieli ce țin de navetă și trai, facilitarea instruirilor peste hotare, elaborarea politicilor de formare și dezvoltare profesională continuă, îmbunătățirea condițiilor de muncă, dar și debirocratizarea proceselor și ușurarea activității cadrelor medicale prin îmbunătățirea gestionării sistemelor digitale.

Totodată, este facilitat accesul populației la medicamente și dispozitive medicale, prin extinderea listei de medicamente și dispozitive medicale compensate, dar și implementarea proiectelor precum „E-rețeta compensată” sau „Farmacie în satul tău”, cu scopul de a aduce serviciile farmaceutice mai aproape de cetățeni, de a debirocratiza procesele și de a reduce semnificativ barierele în accesul la tratament.

De asemenea, din resursele bugetare, dar și cu suportul partenerilor externi, sunt realizate investiții majore în modernizarea infrastructurii instituțiilor medico-sanitare publice din țară, precum și dotarea cu echipamente și dispozitive medicale performante. Astfel, au fost reparate capital 11 secții de anestezie și terapie intensivă într-un șir de spitale strategice, centre perinatale, unități de primiri urgențe, săli de operații, dar și alte secții. Totodată, sunt în proces de reparație capitală centrele de sănătate publică, au fost și sunt renovate substații și puncte de asistență medicală urgentă prespitalicească. Instituțiile medico-sanitare publice din țară au beneficiat de dotări cu echipamente de ultimă generație, cum ar fi tomografe computerizate, aparate de radiografie digitală, ultrasonografe, aparate de anestezie, laparoscoape, colposcoape, defibrilatoare, monitoare pentru funcții vitale, brancarde, mese pentru operații, lămpi pentru operații, paturi medicale, dotări cu ambulanțe etc. Dacă în anul 2021, doar câteva spitale dispuneau de generator electric, în prezent toate instituțiile medicale din țară au câte 1-3 generatoare, pentru a putea fi asigurată continuitatea activității în caz de urgențe. De asemenea, în perioada pandemică, spitalele utilizau butelii de O2 pentru necesitățile pacienților, care prezentau un pericol major. În prezent, toate spitalele din țară sunt asigurate cu stații proprii de producere a oxigenului.

La fel, au fost promovate politici menite să îmbunătățească accesul populației la servicii medicale de înaltă calitate, printre care: crearea la nivel național a 13 centre pentru pacienții care au suferit accident vascular cerebral, a rețelei naționale de colposcopie, compusă din 12 cabinete, introducerea în premieră în țara noastră a screening-ului audiologic obligatoriu și gratuit pentru nou-născuți – în acest scop, centrele perinatale din toată țara au fost asigurate cu 40 de dispozitive medicale de screening audiologic neonatal, etc.

Nu în ultimul rând, au fost și sunt desfășurate în continuare acțiuni de informare și combatere a corupției în instituțiile medicale, colaborând activ în această direcție cu Centrul Național Anticorupție și alte instituții. Astfel, sunt organizate instruiri pentru lucrătorii medicali cu privire la măsurile de integritate instituțională și profesională, a fost lansat concursul „Promotor al integrității în sănătate”, desfășurată campania de informare „Integritate pentru sănătate”. De asemenea, în fiecare vizită pe care o au reprezentații ministerului în instituțiile medicale, la întrevederile cu personalul medical, este promovată transparența și integritatea sistemului de sănătate. Aceste mesaje sunt transmise și în spațiul public prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă.

MOLDPRES: Unul dintre proiectele majore anunțate atunci când ați preluat funcția de ministru a fost construcția a două spitale regionale la Bălți și Cahul, pentru a putea oferi asistență medicală la standarde moderne pentru locuitorii din nordul și sudul țării. La ce etapă se află aceste proiecte?

Ala Nemerenco: Ministerul Sănătății planifică construcția a două spitale regionale noi în Cahul și Bălți, moderne, dotate cu echipamente de ultimă generație, în care vor fi deconcentrate serviciile medicale de înaltă performanță – neurochirurgie, cardiochirurgie, chirurgie etc., astfel încât cetățenii să aibă acces la acestea mai aproape de locul de trai, nu doar în instituțiile din Chișinău. Până în prezent, au fost îndeplinite toate procedurile de accesare a creditului. Astfel, pentru spitalul regional Bălți se pregătește documentația pentru inițierea licitației pentru achiziționarea proiectului tehnic conceptual și a planului preliminar al spitalului. Pentru spitalul regional Cahul se efectuează, de către o companie din Marea Britanie, câștigător al licitației, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic conceptual. Darea în exploatare a acestor spitale va fi realizată în următorii câțiva ani.

MOLDPRES: Lipsa specialiștilor calificați este resimțită în mod special în raioane. Cum vreți să convingeți tinerii specialiști să meargă să lucreze în sate?

Ala Nemerenco: O prioritate a Ministerului Sănătății este investiția în resursa umană și menținerea acesteia în sistem. Astfel, începând cu 1 octombrie 2022, au fost majorate cu 10% salariile de funcție lunare pentru personalul din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

O nouă majorare, de 15%, a fost realizată începând cu 1 octombrie 2023, și anume salariul pentru întreg personalul din instituțiile medicale. La fel, a fost majorat cu 15% suplimentul pentru munca de noapte. În total, peste 48 mii de angajați ai instituțiilor medicale au beneficiat de această creștere salarială. Au fost majorate cu 35% salariile pentru medicii legiști și experții judiciari care activează în Centrul de Medicină Legală și sporul specific cu 15%.

Concomitent, pentru a convinge tinerii profesioniști să activeze în raioane, s-a aprobat achitarea unei indemnizații unice în valoare de 120 mii de lei în cazul medicilor, și 96 de mii de lei în cazul personalului mediu, după șase luni de la angajare. În anul 2023, sute de tineri medici și asistenți medicali au beneficiat de indemnizația acordată într-o singură tranșă. În zonele rurale, aceștia beneficiază, de asemenea, de compensații la energie electrică și termică.

Datorită creării celor mai bune condiții de muncă prin modernizarea infrastructurii instituțiilor medico-sanitare publice din țară, precum și dotarea cu echipamente și dispozitive medicale performante, tot mai mulți tineri specialiști aleg să rămână să activeze în spitalele raionale. Dacă în anii 2018-2019 doar circa 18% din absolvenții pe locuri bugetare mergeau în zona rurală, astăzi această cifră a atins aproximativ 44%.

De asemenea, lucrătorii medicali beneficiază de numeroase instruiri, schimburi de experiență și vizite de studiu în străinătate. În același timp, un număr mare de medici tineri au promovat funcții de conducere, cu posibilități semnificative de creștere în carieră.

MOLDPRES: Doamnă ministru, în R. Moldova există pacienți care sunt nevoiți să procure medicamente de peste hotare pentru a se trata, întrucât acestea nu există în farmaciile noastre sau, dacă există, sunt mai scumpe. Cum rezolvați problemele de pe piața medicamentelor?  

Ala Nemerenco: Ministerul Sănătății, în colaborare cu Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) au realizat un șir de acțiuni cu impact asupra îmbunătățirii accesului populației la medicamente necesare:

- introducerea unor mecanisme mai eficiente și mai transparente în procesul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente, modalități noi de gestionare a prețurilor medicamentelor provenite din țările CSI, China, India și alte țări emergente;

- facilitarea accesului pe piața națională a medicamentelor din UE, SUA, Elveția, Canada, Japonia, Australia, Marea Britanie prin introducerea procedurii accelerate de autorizare a acestora timp de 10 zile lucrătoare;

- diminuarea birocrației în procedura de postautorizare a medicamentelor;

- liberalizarea cerințelor față de ambalaje cu menținerea prospectului în limba română;

- implementarea proiectului „Farmacie în satul tău”, care prevede acordarea subvențiilor de stat destinate farmaciilor din localitățile rurale pentru a spori accesul la serviciile farmaceutice;

- alocarea unor bugete solide pentru acoperirea costurilor la medicamente și dispozitive medicale compensate;

- implementarea la nivel național a sistemului informațional „e-Rețeta compensată”, ce asigură calitatea actului medical, reducerea timpului și a erorilor umane în prescrierea, monitorizarea eficientă a utilizării medicamentelor și a dispozitivelor medicale compensate, gestionarea mai bună a resurselor în acest domeniu.

Astfel, numărul de medicamente autorizate în țara noastră a crescut, fiind înregistrată o evoluție pozitivă în anul 2023 față de anul 2022 (+121 poziții);

- numărul de beneficiari de medicamente compensate în trim. I  2024  (485 440 persoane), este în creștere cu 15 496 de persoane față de perioada similară a anului 2023;

- suma compensată per rețetă compensată de 166,32 lei (trim. I 2024) în creștere cu 16,34% față de trim. I 2023;

- suma medie compensată per un beneficiar în trimestru I 2024 în valoare de 587,83 lei cu 25,34% mai mult față de perioada similară 2023;

- lista medicamentelor compensate cuprinde 167 denumiri comune internaționale de medicamente la care corespund 1 210 denumiri comerciale;

- lista dispozitivelor medicale compensate cuprinde 6 denumiri de dispozitive medicale compensate la care corespund 59 modele dispozitive medicale;

- CNAM a încheiat pentru anul 2024, 200 contracte cu 1510 unități farmaceutice, cu 181 farmacii mai mult față de anul 2023, dintre care +123 farmacii în sector urban și 58 farmacii în zona rurală; 

-  în cadrul proiectului „Farmacie în satul tău” au fost deschise deja 4 farmacii: satul Alexăndreni (r-l Sângerei), Căzănești (r-l Telenești), Râșcova și Ișnovăț (r-l Criuleni). Urmare a licitației organizate de AMDM pentru proiectul „Farmacie în satul tău” sunt desemnați câștigători pentru deschiderea a 70 farmacii în diferite localități rurale din țară.

MOLDPRES: R. Moldova se află acum în proces de evaluarea a racordării legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. În domeniul medical, cât de aproape sau cât de departe suntem de standardele UE? La ce capitole există cele mai mari discrepanțe?

Ala Nemerenco: Normele europene pentru produsele și servicii medicale se concentrează pe protejarea și îmbunătățirea sănătății populației, accesul la asistență medicală de înaltă calitate, precum și atenuarea surselor de pericol pentru sănătatea umană.

În ultimul Raport privind extinderea, publicat de Comisia Europeană în noiembrie 2023, nivelul de transpunere a legislației UE aferent Capitolului Sănătate și protecția consumatorului (Capitolul 28) a fost apreciat cu nivelul 2 din cele 5 (de la inițial la avansat) stabilite pentru gradul de aliniere la legislația UE.

Normele și standardele implementate în unele domenii, precum transfuzia de sânge și transplantul de organe, reglementări în domeniul controlului tutunului, programele de formare în medicină sunt în mare măsură ajustate la cerințele europene. Legislația națională în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale include mai multe aspecte ce corespund normelor europene, însă necesită un șir de ajustări pentru a atinge standardele UE prin care se garantează siguranța și eficacitatea acestora. Totodată, există unele domenii care nu fac obiectul reglementărilor naționale și necesită inițierea transpunerii, precum este reglementarea drepturilor pacienților de a primi îngrijiri medicale în alte țări ale UE și procedurile de rambursare pentru aceste servicii.

Acțiunile stabilite pentru Ministerul Sănătății în Planul Național de Aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană vin să asigure armonizarea deplină a sistemului juridic și instituțional național cu legislația și structura instituțională UE.

MOLDPRES: Doamnă Nemerenco, cetățenii R. Moldova sunt chemați să participe, în toamna anului curent, la un referendum privind integrarea europeană a R. Moldova. Spuneți-ne, vă rugăm, cum va arăta sistemul medical autohton, dacă statul nostru va adera la Uniunea Europeană?

Ala Nemerenco: Aderarea la Uniunea Europeană pentru sistemul de sănătate al Republicii Moldova înseamnă standarde înalte de calitate, eficiență și modernizare. Câteva dintre principalele beneficii ale aderării la UE sunt standarde ridicate de calitate. Astfel, Uniunea Europeană are reguli stricte și standarde ridicate în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale și siguranța pacienților. Prin aderarea la UE, sistemul de sănătate al Republicii Moldova va trebui să se alinieze acestor standarde, ceea ce va duce la o îmbunătățire semnificativă a calității îngrijirilor medicale oferite populației.

Un alt beneficiu este accesul la finanțare și resurse europene. În calitate de membru al UE, Republica Moldova va putea accesa mai rapid fonduri europene importante destinate construcției, renovării și dotării spitalelor.

Încă un beneficiu ar fi dezvoltarea resurselor umane, colaborare și schimb de experiență. UE oferă programe de formare, specializare și dezvoltare profesională pentru personalul medical, îmbunătățind competențele și calitatea serviciilor oferite. Aderarea la UE va facilita colaborarea cu alte state membre și schimbul de cunoștințe și bune practici în domeniul sănătății. Republica Moldova va beneficia de experiența și expertiza altor țări europene în implementarea politicilor de sănătate.

Acces la tratamente și tehnologii inovatoare - ca membru al Uniunii Europene, Republica Moldova va avea acces mai ușor la tratamente și tehnologii medicale inovatoare care sunt disponibile în țările membre. Acest lucru va permite introducerea mai rapidă a noilor terapii și proceduri medicale în practica medicală din țară, îmbunătățind astfel tratamentul și rezultatele pentru pacienți.

Promovarea sănătății și prevenția - prin integrarea în UE, Republica Moldova va beneficia de politici publice europene care promovează sănătatea și prevenția bolilor. Aceasta vor facilita implementarea programelor de screening și vaccinare, precum și promovarea unui stil de viață sănătos în rândul populației.

Încurajăm toți cetățenii să participe la referendumul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și să contribuie astfel la construirea unui viitor mai prosper și mai sigur pentru toți. Alegem să fim parte a comunității europene, cu standarde înalte în sănătate, educație și dezvoltare socio-economică. Să fim vocea schimbării și să votăm pentru un parcurs european al Republicii Moldova.

Doamnă ministru a Sănătății Ala Nemerenco, vă mulțumim pentru interviu!

Reporter: Alina Zară

img24003461

img24003461

img24003461

img24003461

img24003461

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!